23 noviembre 2010

EL SENTIT DE LES TIC, TAMBÉ A L'OCUPACIONAL


Les xarxes socials
Pensem que la nostra responsabilitat com a servei d'atenció a persones amb discapacitat inclou també ajudar a garantir que l'accés a les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (endavant, TIC) sigui una condició més per assolir l'equitat d'oportunitats i que en cap cas comporti una nova condició de disciminació ni de "discapaciat funcional".
Compartim que l'ús de les Tic, per elles mateixes, no garanteix l'èxit dels processos d'inserció i educatius que desenvolupem, però tampoc tenim cap mena de dubte, tal i com ens demostra la pràctica en altres àmbits, que la seva integració en els nostres serveis les converteixen en un instrument capaç de millorar els processos cognitius, els de desenvolupament i els socials, que impregnen les finalitats i objectius dels nostres centres.

Tothom té dret a les mateixes oportunitats
Tal integració no és senzilla, ja que no es tracta d'una simple incorporació material, sinó que requereix revisar la mateixa finalitat dels nostres serveis, la formació ocupacional que oferim, els processos instruccionals, educatius, socialitzadors i rehabilitadors, els mitjans que utiltzem per assolir els nostres objectius, la mateixa estructura organitzativa o la mateixa cultura del Centre.

Aquesta proposta pensem que inclou un abordatge holístic que inclou diverses dimensions:
 • Socialitzar, funcionalitzar, generalitzar els nostres objectius als diversos àmbits de desenvolupament social i idiosincràtic de la persona.
 • Incloure, com ja hem iniciat, l'aprenentatge de les competèncis tecnològiques en els continguts que abordem amb les nostres finalitats, objectius i activitats.
 • Abordar-les com a eina per facilitar l'expresió i la creativitat
 • Com a eina per facilitar i millorar els processos comunicatius.
 • Com a instrument cognitiu.
 • Com a font d'informació i ocasió per a la participació social.
 • Com a recurs per a l'aprenentatge de les habilitats, destreses, procediments i continguts que abordem.
 • Com a possibilitat que els procés d'aprenentatge, socialització i paticipació s'extengui a tots els àmbits on la persona es fa present i al llarg de tot el seu cicle vital.
 • Com a possibilitat per eixamplar les oportunitats d'aprenentatge i integració.
 • Com a eina de gestió professional que optimitzi els processos.

No per fer bonic, sinó per millorar la qualitat del Servei

En conseqüència, ens proposem abordar la integració de les TIC en el nostre Centre Ocupacional en quatre àmbits d'actuació:
 1. Les TIC com a contingut d'aprenentatge: ús de les tecnologies, programaris, la xaxa, hàbits, procediments i valors en l'ús de les TIC.
 2. Les TIC com a recurs per a millorar els processos d'aprenentatge en cada àrea i activitat: els recursos TIC com a afavoridors dels procediments i procesos que es desenvolupen en la nostra cartera d'activitats.
 3. Les TIC com a instrument cogitiu, la comunicació, la participació social i el treball col.laboratiu.
 4. Les TIC com a eina per optimitzar la gestió del professionals i el seguiment dels usuaris i usuàries.
Des d'aquí convidem als nostres protagonistes, a les seves families o tutors, als professionals i especialment als gestors del Centre a valorar les TIC i la seva integració com un valor de futur, de millora de la qualitat del servei i a incloure-la com un àmbit estratègic en la planificació i la gestió.Share/Bookmark