QUI SOM I ON


FUNDACIÓ TALLERS som una entitat sense ànim de lucre dedicada a la inserció social i laboral de persones amb diversitat funcional. Tenim seus i centres a Santa Coloma de Gramenet, Badia del Vallès i Barcelona.
La nosta missió és garantir la inserció sociolaboral de les persones amb discapacitat, de manera que millori la seva qualitat de vida, tot treballant amb una gestió sostenible, participativa i un tracte personalitzat. Per asolir-ho comptem amb diferents serveis dirigits a les empreses i a les persones.

El Centre Especial de Treball (CET) ofereix diversos serveis a les empreses: gestió documental, jardineria, manipulats, neteja, manteniments, artesania, serveis mediambientals i enclavaments laborals. Aquest sevei compta amb Unitats de Suport a l'Activitat Professional (USAP) per oferir el recolzament necessari als treballadors amb discapacitat. Tenim CET i USAP a Santa Coloma de Gramenet i a Badia del Vallès.

Servei d'Inserció Laboral, gestinant una borsa de treball especialtzada en persones amb diversitat funcional. Igualment, oferim assessorament a les empreses sobre la Llei d'Inserció de persones amb discapacitat i les mesures alternatives previstes.

Centre Ocupacional, on es realitzen activitats d'ajustament personal i social, i d'ocupació terapèutica. Tenim Centre Ocupacional a Santa Coloma de Gramenet i Badia del Vallès.
Vols saber qui som? visiona'l

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


El CENTRE OCUPACIONAL, amb centres a Santa Coloma de Gramenet i Badia del Vallès, és l'alternativa des de l'àmbit de Serveis Socials, a la integració d'aquelles persones que no poden incorporar-se al sistema ordinari de trebal, perquè no assoleixen un nivell de capacitat productiva suficient i en conseqüència es porta a terme la teràpia ocupacional necessària per a la seva integració social.
La missió del nostre Centre és afavorir la participació plena de les persones amb discapacitat intel.lectual en la societat, millorant la seva qualitat de vida i la seva satisfacció personal, fonamentant-nos en les capacitats i en el dret a la presa de decisions dels nostres usuaris.
Aquest Blog és iniciativa del Centre Ocupacional i respon a les inquietuds i interessos de les persones amb discapacitat i els professionals que els atenen en aquest servei. Esdevé una eina de participació, creació i comunicació que forma part de les nostres activitats terapèutiques.


Què som i què fem al Centre Ocupacional?

MISSIÓ.
La nostra missió és garantir la inserció sociolaboral de les persones amb discapacitat i trastorn mental, de manera que millori la seva qualitat de vida, mitjançant una gestió sostenible i participativa, i un tracte personalitzat.                               


VALORS.
Innovació: Tendència al canvi, per avançar-se a nous reptes i necessitats del futur.
Qualitat: Optimització de processos i recursos amb eficiència.
Responsabilitat social: Compromís, afecte i respecte per la inserció sociolaboral.
Comunicació: Transparència, coordinació i participació.UNA MIQUETA D'HISTÒRIA.

Fundació Tallers va néixer l’any 1988 per gestionar un taller ubicat a Sta. Coloma de Gramenet adquirit a l’IMSERSO a través de l’associació de pares ASPANIDE. En els seus orígens el centre comptava comptava amb 65 usuaris amb discapacitat. Fundació Tallers va assumir la gestió d'un Centre Especial de Treball i d'un Centre Ocupacional, amb el suport de l’ICASS, per donar resposta a les necessitats laborals de la població amb discapacitat intel·lectual de Santa Coloma de Gramenet. L’any 1989 va ampliar la seva activitat al taller de Badia del Vallès.
L’any 1991 es va crear l’Oficina d'Inserció Laboral i Formació, ubicada a Barcelona, des d’on es gestiona la inserció laboral de les persones amb certificat de discapacitat a l'empresa ordinària.
En els darrers anys, l’entorn econòmic va començar a viure una crisi a causa de la deslocalització de la producció industrial, que es traslladava a països on produir era més rentable per les empreses. A Fundació Tallers, com moltes de les empreses d l’entorn, va començar a patir les conseqüències d’aquesta situació, ja que gran part de les feines que es realitzaven eren manipulats industrials.
Davant d’això, l’any 2005 Fundació Tallers va iniciar un nou camí per projectar els serveis cap a noves àrees de negoci que no es veiessin afectades pels canvis en la producció industrial.
Com tots els canvis, aquest tampoc no havia de ser fàcil. Fundació Tallers havia de fer front a una transformació d’arrel de l’entitat. La realització del primer Pla Estratègic va permetre el plantejament de noves línies d’actuació, que suposaven una transformació de l’activitat de professionals i operaris, la cerca de nous clients i l’adaptació de l’estructura de l’entitat.
La reconversió dels treballadors ha estat peça clau en aquest canvi: passant per la formació de monitors i operaris, la sensibilització de les famílies, la compra de maquinària i l’adaptació d’espais.
Actualment, Fundació Tallers genera ocupació per 283 persones i atén a 160 usuaris al Centre Ocupacional.


ON SOM?
Centre Ocupacional Santa Coloma de Gramenet:
C/ Almogàvers, 18
902 02 69 19

Ver Donde estamos en un mapa más grandeCentre Ocupacional Badia del Vallès:
Avinguda del Cantàbric, 49
902 02 69 19


Ver On és CO Badia del Vallès en un mapa más grande


Share/Bookmark

Leer más...